والفجر-1

  • والفجر-۱

    رمز عملیات: یا الله، یا الله، یا الله تاریخ عملیات:۶۲/۱/۲۰ ساعت ۲۲:۱۰ محل عملیات: شمال غرب فکه اهداف عملیات: انهدام…

    بیشتر بخوانید »
بستن