نصر-7

  • نصر-۷

    رمز عملیات: یا فاطمه‌الزهرا(س) تاریخ عملیات: ۱۴/۵/۶۶ ساعت۲۴:۰۰ محل عملیات: سردشت اهداف عملیات: تصرف ارتفاعات دوپازار و بلفت تابستان۱۳۶۶ که…

    بیشتر بخوانید »
بستن